ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก หมู่ 6 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก https://www.facebook.com/nonphek และทางโปรแกรม Line ID : @nonphek
  3. ทางโทรศัพท์ 045-917103 (วันและเวลาราชการ)
  4. ส่ง Email : info@nonphek.go.th
  5. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง