ปรับปรุงล่าสุด 15 เม.ย. 2020 02:40:48 397


แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ  วัดโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญในตำบลแก่ประชาชน