ปรับปรุงล่าสุด 14 เม.ย. 2020 05:43:23 420

                                                                                     

 

                  ตราสัญลักณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
 

เส้นขอบรูปวงกลมของตราสัญลักษณ์  วงคู่กัน มีความหมายถึงความกลมเกลียวสมานสามัคคีของชาวตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ และภาพภายในวงกลมประกอบด้วย
 

      ต้นแพ็ก   ตั้งตามชื่อหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดของตำบล คือ บ้านโนนเพ็ก คำว่า “โนนเพ็ก” เนื่องมาจากมีต้นเพ็กขึ้นอยู่มากมายในตำบล (เพ็ก คือ ไม้ตระกูลไผ่ ไม่มีหนาม) ตำบลโนนเพ็กเดิมขึ้นกับอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ