การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์”

21 เม.ย. 2022 07:57:34 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 132
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์” นำโดย นายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จัดก...

ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปลัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

21 เม.ย. 2022 07:53:16 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 138
วันนี้ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.ท่าน บุญธรรม โคดม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปลัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยม...

#เปิดจุดตรวจ/ #จุดบริการประชาชน #เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

21 เม.ย. 2022 07:42:09 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 129
#เปิดจุดตรวจ/ #จุดบริการประชาชน #เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 อ#ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ วันนี้(12 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบล...

การประชุมประจำเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และปรึกษาข้อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก

8 ก.พ. 2022 03:41:10 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 126
การประชุมประจำเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และปรึกษาข้อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  256๕  เวลา  1...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

7 ก.พ. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 166
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์” นายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จั...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) และประชาคมหมู่บ้าน ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

6 พ.ค. 2021 08:20:22 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 128
  บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 บ้านค้อ หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เก่า หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 6 บ้านสร้างหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่...

บุณผะเหวด

15 เม.ย. 2020 06:10:09 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 108
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)          บุญผะเหวด หรือที่เรียกวันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน แต...