โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)

29 พ.ค. 2024 07:17:06 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 2
       ท่านนายกบุญธรรม โคดม ,ท่านรองนายกธวัชชัย พุทธรักษา ท่านปลัดชลากร สุวรรณวงศ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปและผ้ารองกันเปื้อน ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)

28 พ.ค. 2024 08:02:08 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 5
ท่านนายกบุญธรรม โคดม ,ท่านรองนายกธวัชชัย พุทธรักษา ท่านปลัดชลากร สุวรรณวงศ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี...

อบต.โนนเพ็ก ออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ หมู่ ที่ 3 บ้าค้อที่4บ้านโพธิ์เก่าและ7 บ้านสร้างหว้าตำบลโนนเพ็ก

26 เม.ย. 2024 08:41:35 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 77
อบต.โนนเพ็ก ออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ หมู่ ที่ 3 บ้าค้อที่4บ้านโพธิ์เก่าและ7 บ้านสร้างหว้าตำบลโนนเพ็ก

MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

25 มี.ค. 2024 01:37:25 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 88
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.           นายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก เป็นประธาน พิธีเปิดงาน "" MOI Waste Bank Week - มหาดไทย...

โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike 

12 มี.ค. 2024 08:48:19 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 148
โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike  วันที่ 12 มีนาคม 2567  ณ โดมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์เป็นประธานเปิดโครงการดังกล...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้ดำเนินการธนาคารขยะ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในชุมชน

29 ก.พ. 2024 02:22:09 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 111
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้ดำเนินการธนาคารขยะ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในชุมชน และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน มีเงินห...

นายก อบต.โนนเพ็ก ร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในตำบลโนนเพ็ก

22 ก.พ. 2024 08:27:52 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 88
นายก อบต.โนนเพ็ก ร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในตำบลโนนเพ็ก

วัดสายตาประกอบแว่น ผู้สูงอายุ อบต.โนนเพ็ก

22 ก.พ. 2024 04:31:12 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 84
วัดสายตาประกอบแว่น ผู้สูงอายุ อบต.โนนเพ็ก

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

13 เม.ย. 2023 06:30:29 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 372
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก นำโดยนายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ อบต.โนนเ...

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านโคก ม.9

15 ก.พ. 2023 16:08:26 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 339
                                                    วันที่ 15 กุมภา...

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย(ปฐมวัยเกมส์) ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1 ก.พ. 2023 04:00:00 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 367
วันที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย(ปฐมวัยเกมส์) ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นำโดยนายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ...

รับมอบเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบพัยพิบัติ(อุทกภัย)มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับครอบครัวนายบังอร คำวงษ์ ผู้เสียชีวิตเนื่องจากเหตุอุทกภัย

1 ก.พ. 2023 06:36:28 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 312
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานองค์การบริ...

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ก.พ. 2023 06:33:31 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 349
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยนายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก คณะผู้บริหาร ปล...

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์”

21 เม.ย. 2022 07:57:34 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 417
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์” นำโดย นายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จัดก...

ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปลัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

21 เม.ย. 2022 07:53:16 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 475
วันนี้ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.ท่าน บุญธรรม โคดม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปลัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยม...