กิจกรรมจัดการขยะอันตรายในชุมชน

13 มี.ค. 2024 03:22:50 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 112
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมจัดการขยะอันตรายในชุมชน (ขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคม...

โครงการแว่นตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก” ประจำปีงบประมาณ 2567

23 ก.พ. 2024 03:21:14 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 107
โครงการแว่นตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก” ประจำปีงบประมาณ 2567

อบต.โนนเพ็ก ร่วมทำความสะอาด วัดโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก

22 ก.พ. 2024 04:32:15 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 117
อบต.โนนเพ็ก ร่วมทำความสะอาด วัดโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สายพันธุ์ JN.1

24 ม.ค. 2024 09:00:59 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 111
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สายพันธุ์ JN.1