21 เม.ย. 2022 14:53:16 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 138

วันนี้ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.ท่าน บุญธรรม โคดม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปลัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก