1 ก.พ. 2023 13:33:31 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 232

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยนายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูและเด็กนักเรียนในเขตตำบลโนนเพ็ก ได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราฎร์อินทรสุภผล) อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ       
   โดยมี ท่านปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ เป็นประธานในพิธี  ประเภทกิจกรรม มี 7 ฐานกิจกรรมดังนี้
   1. กิจกรรมการเรียนรู้ “Funny Hand” 
   2. กิจกรรมการเรียนรู้ “ลูกโป่งหรรษา”
   3. กิจกรรมการเรียนรู้ “ห่วงหรรษา”
   4. กิจกรรมการเรียนรู้ “เก้าอี้ดนตรี”
   5. กิจกรรมการเรียนรู้ “งมสมบัติในมหาสมุทร”
   6. กิจกรรมการเรียนรู้ “บิงโกมหาสนุก”
   7. กิจกรรมการเรียนรู้ “เกมใบ้คำ”
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
               “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
             คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2566
#ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกส่วนราชการ ที่มอบของขวัญในวันนี้#