1 ก.พ. 2023 13:36:28 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 195

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
เวลา 14.00 น. นายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พร้อมด้วยนายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ รับมอบเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบพัยพิบัติ(อุทกภัย)มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับครอบครัวนายบังอร คำวงษ์ ผู้เสียชีวิตเนื่องจากเหตุอุทกภัย โดยนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานมูลนิธิประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กำลังใจประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่  10  ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ