15 ก.พ. 2023 23:08:26 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 355

                                                   

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญธรรม โคดม  นายก อบต.โนนเพ็ก มอบหมายให้ นายสัญญา ใจจง นายช่างไฟฟ้า ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านโคก ม.9 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในการสัญจรเวลากลางคืน