องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
Nonphek Subdistrict Administrative Office หมู่ 6 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
โทรศัพท์ 045-826626 Email: [email protected]
นายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก โทร. 084-6995953
นายทวีผล สิงคะเนย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก โทร. 089-2368878
นายธวัชชัย พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก โทร. 064-5057310
นายสมปอง อินธิมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก โทร. 062-4623034
นายชลากร สุวณณณวงศ์ ปลัดกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก โทร. 061-4942536

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง