ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
โนนเพ็ก ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความสามัคคี มีสวนเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงขนมหวาน ลือขานพันธ์หอมแดง เป็นแหล่งวัฒนธรรมส่วย รวยล้ำมิตรไมตรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYLING ถนนสายบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1-บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.95-003 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว1,100 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตรรางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recyling ถนนสายบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1-บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.95-003 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว1,100 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตรรางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycling ถนนสายบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1-บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกวดราคาจ้าวก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In Place Recycle ถนนสายบ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1 - บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
 

ข่าวสาร

กิจกรรมจัดการขยะอันตรายในชุมชน

13 มี.ค. 2024 03:22:50 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 69
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมจัดการขยะอันตรายในชุมชน (ขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยะที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคม...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 497 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

กิจกรรม อบต.โนนเพ็ก

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

บริการประชาชน

สำนักปลัด
ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [1586928235_elderly.pdf]

ปฏิทินงาน

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 อบต.โนนเพ็ก

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลิงก์ที่น่าสนใจ