ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
โนนเพ็ก ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความสามัคคี มีสวนเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงขนมหวาน ลือขานพันธ์หอมแดง เป็นแหล่งวัฒนธรรมส่วย รวยล้ำมิตรไมตรี แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์(aP) ในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรนจากแม่สู่ลูก ส่งผลต่อการป้องกันโรคไอกรนในเด็กทารกที่ยังไม่สามารถรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในปีงบประมาณ 2567 ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้ดำเนินการธนาคารขยะ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในชุมชน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
 

ข่าวสาร

โครงการแว่นตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก” ประจำปีงบประมาณ 2567

23 ก.พ. 2024 03:21:14 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 22
โครงการแว่นตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก” ประจำปีงบประมาณ 2567

อบต.โนนเพ็ก ร่วมทำความสะอาด วัดโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก

22 ก.พ. 2024 04:32:15 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 33
อบต.โนนเพ็ก ร่วมทำความสะอาด วัดโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 481 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

กิจกรรม อบต.โนนเพ็ก

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

บริการประชาชน

สำนักปลัด
ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [1586928235_elderly.pdf]

ปฏิทินงาน

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 อบต.โนนเพ็ก

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลิงก์ที่น่าสนใจ