ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
โนนเพ็ก ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความสามัคคี มีสวนเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงขนมหวาน ลือขานพันธ์หอมแดง เป็นแหล่งวัฒนธรรมส่วย รวยล้ำมิตรไมตรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโซฟารับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านยางปอ หมู่ที่11 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านค้อ หมู่ที่3 (เส้นจากคลองอีสานเขียน ถึง บ้านหนองขลุ่ย) ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล) เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตตำบลโนนเพ็ก (หมู่ที่ 1,3,4,6,7,8,9,10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารประกาศภาษาไทย
เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
 

ข่าวสาร

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ศรี ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

15 เม.ย. 2020 13:37:16 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 163
ด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ศรี จะเปิดรับสมัครนักเรียน โดยทำการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ศรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานใหม่

26 พ.ย. 2019 13:31:53 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 258
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานใหม่ www.nonphek.go.th

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 434 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์

กิจกรรม อบต.โนนเพ็ก

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

บริการประชาชน

สำนักปลัด
ไม่พบผลลัพธ์
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ไม่พบผลลัพธ์
กองสวัสดิการสังคม
  • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [1586928235_elderly.pdf]

ปฏิทินงาน

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 อบต.โนนเพ็ก

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ลิงก์ที่น่าสนใจ