ปรับปรุงล่าสุด 14 เม.ย. 2020 05:57:06 638

 

         

1. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก

ตั้งอยู่ที่  หมู่  ตำบลโนนเพ็ก  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 33230   
โทรศัพท์ 045-917103

2. อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
     ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลโนนเพ็กเป็น 1 ใน 5 ตำบลในเขตอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วนคือ ตำบลทุ่ม, ตำบลพยุห์,
ตำบลหนองค้า และตำบลดวนใหญ่  เขตอำเภอวังหิน

Ø ทิศเหนือ               ติดต่อกับ      ตำบลทุ่ม              อำเภอเมือง
Ø ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ      ตำบลพยุห์           อำเภอพยุห์
Ø ทิศใต้                   ติดต่อกับ      ตำบลหนองค้า       อำเภอพยุห์
Ø ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ      ตำบลดวนใหญ่      อำเภอวังหิน

 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อ/ ตำบลที่มีการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
4. องค์การบริาหารส่วนตำบลพยุห์