งค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

26 มิ.ย. 2024 11:24:26 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 43
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2567          ท่านนายกบุญธรรม โคดม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกั...

อบต.โนนเพ็กจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส์(ปฐมวัยเกมส์) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

11 มิ.ย. 2024 04:39:46 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 57
วันที่ 30  มกราคม 2566           อบต.โนนเพ็กจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส์(ปฐมวัยเกมส์) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ในวันที่ 30  มกราคม 2566 ณ โรงเรียน...

อบต.โนนเพ็กจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอายุไม่เกิน12ปี(โนนเพ็กเกมส์) ปี 2566

11 มิ.ย. 2024 04:38:26 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 56
วันที่ 2-3 มีนาคม 2566         อบต.โนนเพ็กจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กอายุไม่เกิน12ปี(โนนเพ็กเกมส์) ปี 2566 ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี จำนวนนัก...

อบต.โนนเพ็กดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.โนนเพ็ก ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566

11 มิ.ย. 2024 04:36:57 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 48
วันที่ 19-24 มีนาคม 2566           อบต.โนนเพ็กดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.โนนเพ็ก ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2566 ณ ส...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก จัดกิจกรรมให้ความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ Safety Kid

11 มิ.ย. 2024 02:06:22 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 55
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก จัดกิจกรรมให้ความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ Safety Kid ในวันที่ 7 มิถุนายน  2567 ให้กับนักเรียน ช่วงอายุ 11-12 ปี ในเขตตำบลโนนเพ็ก จำนวน 5 โรงเรียน ณ สวนน้ำเบนท์...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก จัดโครงการส่งเสริมคุณะรรมจริยธรรม กเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลโนนเพ็ก ประจำปี 2567

10 มิ.ย. 2024 04:50:41 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 63
      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็กดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณะรรมจริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชนตำบลโนนเพ็ก ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ วัดป่าพิมลมั...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4 มิ.ย. 2024 05:08:54 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 70
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566                การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย นายปวิช รัตวาลย์  นายอำเภอพยุห์ ให้เกีย...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 พ.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 51
วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566        การจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย นายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ให้เก...

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)

29 พ.ค. 2024 07:17:06 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 70
       ท่านนายกบุญธรรม โคดม ,ท่านรองนายกธวัชชัย พุทธรักษา ท่านปลัดชลากร สุวรรณวงศ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกับโรงพยาบาลส่ง...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปและผ้ารองกันเปื้อน ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)

28 พ.ค. 2024 08:02:08 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 57
ท่านนายกบุญธรรม โคดม ,ท่านรองนายกธวัชชัย พุทธรักษา ท่านปลัดชลากร สุวรรณวงศ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ศรี...

อบต.โนนเพ็ก ออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ หมู่ ที่ 3 บ้าค้อที่4บ้านโพธิ์เก่าและ7 บ้านสร้างหว้าตำบลโนนเพ็ก

26 เม.ย. 2024 08:41:35 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 143
อบต.โนนเพ็ก ออกแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ หมู่ ที่ 3 บ้าค้อที่4บ้านโพธิ์เก่าและ7 บ้านสร้างหว้าตำบลโนนเพ็ก

MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

25 มี.ค. 2024 01:37:25 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 154
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.           นายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก เป็นประธาน พิธีเปิดงาน "" MOI Waste Bank Week - มหาดไทย...

โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike 

12 มี.ค. 2024 08:48:19 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 321
โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike  วันที่ 12 มีนาคม 2567  ณ โดมโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์เป็นประธานเปิดโครงการดังกล...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้ดำเนินการธนาคารขยะ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในชุมชน

29 ก.พ. 2024 02:22:09 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 191
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้ดำเนินการธนาคารขยะ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในชุมชน และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน มีเงินห...

นายก อบต.โนนเพ็ก ร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในตำบลโนนเพ็ก

22 ก.พ. 2024 08:27:52 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 146
นายก อบต.โนนเพ็ก ร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในตำบลโนนเพ็ก