องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้ดำเนินการธนาคารขยะ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในชุมชน

29 ก.พ. 2024 02:22:09 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 13
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้ดำเนินการธนาคารขยะ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในชุมชน และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน มีเงินห...

นายก อบต.โนนเพ็ก ร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในตำบลโนนเพ็ก

22 ก.พ. 2024 08:27:52 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 19
นายก อบต.โนนเพ็ก ร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในตำบลโนนเพ็ก

วัดสายตาประกอบแว่น ผู้สูงอายุ อบต.โนนเพ็ก

22 ก.พ. 2024 04:31:12 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 21
วัดสายตาประกอบแว่น ผู้สูงอายุ อบต.โนนเพ็ก

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

13 เม.ย. 2023 06:30:29 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 294
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก นำโดยนายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ อบต.โนนเ...

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านโคก ม.9

15 ก.พ. 2023 16:08:26 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 285
                                                    วันที่ 15 กุมภา...

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย(ปฐมวัยเกมส์) ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1 ก.พ. 2023 04:00:00 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 298
วันที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย(ปฐมวัยเกมส์) ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นำโดยนายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโ...

รับมอบเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบพัยพิบัติ(อุทกภัย)มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับครอบครัวนายบังอร คำวงษ์ ผู้เสียชีวิตเนื่องจากเหตุอุทกภัย

1 ก.พ. 2023 06:36:28 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 251
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานองค์การบริ...

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ก.พ. 2023 06:33:31 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 299
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยนายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก คณะผู้บริหาร ปล...

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์”

21 เม.ย. 2022 07:57:34 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 361
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์” นำโดย นายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จัดก...

ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปลัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

21 เม.ย. 2022 07:53:16 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 411
วันนี้ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.ท่าน บุญธรรม โคดม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปลัด เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยม...

#เปิดจุดตรวจ/ #จุดบริการประชาชน #เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

21 เม.ย. 2022 07:42:09 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 315
#เปิดจุดตรวจ/ #จุดบริการประชาชน #เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 อ#ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ วันนี้(12 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบล...

การประชุมประจำเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และปรึกษาข้อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก

8 ก.พ. 2022 03:41:10 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 287
การประชุมประจำเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และปรึกษาข้อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  256๕  เวลา  1...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

7 ก.พ. 2022 09:00:00 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 436
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์” นายบุญธรรม  โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จั...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) และประชาคมหมู่บ้าน ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

6 พ.ค. 2021 08:20:22 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 280
  บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 บ้านค้อ หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เก่า หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 6 บ้านสร้างหว้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่...