13 เม.ย. 2023 13:30:29 กิจกรรมตำบลโนนเพ็ก ผู้ดูแลระบบ 177


 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก นำโดยนายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. พนักงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของ อบต.โนนเพ็ก จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีผู้เข้าร้วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตตำบลโนนเพ็ก เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ